Beschermd natuurgebied

Ongeveer een derde van Texel is beschermd natuurgebied. Buiten dit beschermde natuurgebied komen ook bijzondere dieren en planten voor. Jaarlijks worden er nieuwe soorten op ons eiland ontdekt. Leuk is dat de Texelse bermen de laatste jaren zijn veranderd in een weelde van bloemen en dieren. Het afvoeren van maaisel heeft ervoor gezorgd dat gras minder kans heeft gekregen en dat bloemrijke planten ervoor in de plaats zijn gekomen. 

Natuurgebied Dorpzicht

Bewoners en bezoekers van De Cocksdorp hebben een unieke achtertuin waar zij de natuur volop kunnen beleven. Sinds 2017 kunnen zij een ‘rondje Dorpzicht’ wandelen vanuit De Cocksdorp. Het wandelpad leidt langs de schrale graslanden en kreken van dit gebied. Het leefgebied van zeldzame orchideeën en weidevogels is versterkt. Dorpzicht is daarom ook een populair natuurgebied bij vogelaars. Met het uitkijkpunt wordt de wens van de omgeving gerealiseerd om vogels in hun natuurlijke omgeving goed te kunnen spotten. Voor bezoekers van het gebied zijn er parkeermogelijkheden bij de kruising Stengweg en Hoofdweg.

Vogels

Op De Schorren vinden vogels rust, voedsel en een broedplek. Lepelaars, eidereenden en scholeksters vinden hier voedsel en een ideale plek om te broeden. Geniet vanaf de waddendijk van het prachtige uitzicht of wandel door het gebied met de boswachter. Bij laag water is het een drukte van belang. Talloze strandlopers, roze grutto’s en wulpen zoeken naar zeepieren, schelpjes, garnalen en andere kleine zeedieren. Bij vloed vluchten ze naar de hoger gelegen kwelders. Vanaf het najaar tot en met het voorjaar verblijven en passeren honderdduizenden vogels in het gebied als ze van het zuiden naar het noorden trekken en andersom. Op De Schorren rusten ze uit en eten ze zich vol voor de volgende etappe.

Zoutminnende planten

Op De Schorren vindt u alleen planten die goed tegen zout kunnen. U ziet hier zeekraal, lamsoor, zeeaster en zoutmelde. Deze planten zijn heel belangrijk voor het voorbestaan van de kwelders. Met hun wortels houden ze het slib uit de zee vast. Daarmee zijn ze de bouwers van de kwelder. Toch slaan de kwelders gemakkelijk weg door de golven. Met zogenaamde rijsdammen wordt dit voorkomen. Om de bijzondere planten en broedende vogels zoveel mogelijk rust te geven is het gebied alleen toegankelijk met excursies. U ziet dan de duizenden vogels op het wad en in de kreken.

Veelzijdig landschap Omringd door de zee